Ankara MYS Dershaneleri

Ankara MYS Dershaneleri

Amaçladıkları üniversitelere yerleşmek isteyen öğrencilerin iyi bir lisede eğitim almaları gerekmektedir. İyi ve nitelikli  bir lisede öğrenim görmek, iyi bir üniversite ve istenilen bölümü kazanmak için atılan ilk adımdır. Adı  MYS  (Mahalli Yerleştirme Sistemi) olarak değişen yeni lise giriş sistemine göre, öğrenciler evlerine en yakın 5 okuldan birine yerleşecekler. Nitelikli okullara girmek isteyen öğrenciler ise, isteğe bağlı olarak merkezi sınava girecekler. Sınav  sayısal ve sözel olarak iki bölümden, 60 sorudan oluşacak ve 90 dakikalık tek oturumda yapılacak.  Sorular 6. 7. 8. Sınıf müfredatına dayalı fakat, daha ağırlıklı olarak 8. Sınıf müfredatından olacak.
Merkezi sınavla yerleştirme sistemi 2018 yılında,  geçiş olarak ilk ve son kez uygulanacak. Bu modelde öğrencinin %70 sınav puanı,  %30 diploma notu hesaplanarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine ve Proje Okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve diğer liselere yerleştirilecekler.
Gelecek yıldan (2019’dan) itibaren merkezi sınavın kaldırılacağı, daha çok diploma notunun baz alınarak yerleştirme yapılacağı, öğrencinin 6.  7.  Sınıf not ortalamasının %20’sinin, 8.  Sınıf not ortalamasının %60’ının hesaplanarak nitelikli okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmelerinin sağlanacağı öngörülüyor. Bu model de henüz net ve kesin olmamakla birlikte, olabilecek modeller arasında birinci sırada.
Durum böyle olunca, her ne olursa olsun, nitelikli liselere yerleşmek isteyen öğrencilerin, başarılarını ve başarı puanlarını arttırmak için nitelikli yetiştirme kurslarına gereksinimi olacaktır.
Nitelikli liselere girmek için, nitelikli bir yetiştirme kursu olan Ankara MYS Dershaneleri arasındaTestfen Eğitim Kurumubu alandaki açığı kapatacak olanseçkin bir öğretim kurumudur.
Ankara MYS Dershaneleribiri olanTestfen Eğitim Kurumu nitelikli ve alanında uzman, donanımlı eğitim öğretim kadrosuyla, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmelerini sağlayacak olan başarı çıtasını yükseltmek üzere hazırdır.
Ankara Testfen’i ziyaret ederek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.